Clubavonden

Clubavonden

Wekelijks komen we op maandagavond bijeen in MFA De Symfonie in Tilburg-Noord. Op feestdagen en in de Kerst- en zomervakantie is er geen clubavond. Jaarlijks maakt onze Programmacommissie een gevarieerd programma met onder meer de onderstaande activiteiten.

Fotobesprekingen

Serieuze feedback geven op elkaars foto’s is de kernactiviteit  van vrijwel iedere fotoclub. Bij AFV Kontrast is er maandelijks een bespreekavond waar drie leden recent werk voorleggen voor bespreking in kleine groepjes. Je krijgt zo intense en gevarieerde feedback op jouw fotografie. We werken op deze avonden met afgedrukte foto’s in een nette presentatie (passepartout).

Daarnaast zijn er plenaire besprekingen van opdrachten of van gezamenlijke foto-uitstapjes. Deze doen we digitaal via onze grootbeeld televisie. Het blijft verrassend om te zien hoe verschillend de resultaten zijn wanneer je met een groepje fotografen op dezelfde plek of met dezelfde opdracht bezig bent. Op deze avonden is er iets minder ruimte voor diepgaande bespreking, maar komt de beleving van ons plezier in fotografie volop naar buiten.

Lezingen en thema-avonden

Een paar maal per jaar nodigen we mensen van buiten de club uit voor het houden van een lezing, fotopresentatie of workshop. Daarnaast zijn er ook regelmatig avonden die clubleden verzorgen. We hebben uiteenlopende interesses binnen onze vereniging, die we positief gebruiken om elkaar te inspireren.

Onderwerpen die de afgelopen periode op onze clubavonden voorbij kwamen zijn onder meer 3D-fotografie, architectuur en fantasie (het werk van Filip Dujardin), tabletop-fotografie, high-key en low-key fotografie en je favoriete fotoboek presenteren.

Fotobewerking

Meer nog dan in de tijd van de donkere kamer, bereiken we de gewenste kwaliteit van onze foto’s na het maken van de opname. Digitale beeldbewerking biedt veel mogelijkheden en is juist daarom een onderwerp waarin je snel verdwaalt. Photoshop kun je gerust omschrijven als een typisch voorbeeld dat vele wegen naar Rome leiden. We proberen elkaar te steunen en stimuleren in steeds betere bewerkingen, hoewel verschillen in kennis en ervaring het lastig maken om dit steeds plenair te doen.